algemene vergadering Orscamp cvba - 20/03/2020 om 19:30 - annulatie

AAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID TC ORSCAMP (cvba)

Hierbij hebben wij het genoegen u uit te nodigen tot het bijwonen van de jaarvergadering van de vennootschap op VRIJDAG 20 MAART 2020 om 19.30u (Clubhuis TC Orscamp).

Bekijk de uitnodiging.

Update 18/03/2020: Omwille van de Corona-epedimie zal de algemene vergadering niet doorgaan.